1. Терміни та визначення

1.1. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижче наведені визначення та терміни мають наступне значення і є невід’ємною частиною:

«Інтернет-магазин» – офіційний інтернет-магазин Продавця «Glushilka», розташований за адресою вул. Соломенська 3,  м.Київ, Україна.

«Продавець» – магазин «Glushilka» (тел .: +38 (098) 028-75-98)

«Покупець» – будь-яка фізична і / або юридична особа, яка має отримати обраний Товар.

«Товар» – продукція, представлена до продажу і розміщена на сайті https://glushilka.com/

«Замовлення» – окремі позиції з асортименту, зазначені Покупцем при оформленні замовлення і оплачені.

2. Загальні положення

2.1. Нижченаведений текст є Договором між інтернет-магазином https://glushilka.com/ надалі «Продавець», і користувачем послуг інтернет-магазину, незалежно від статусу (фізична або юридична особа), в подальшому – «Покупець».

2.2. Цей Договір визначає умови покупки глушилок та інших засобів захисту інформації, надалі «Товар», Покупцем через інтернет-магазин Продавця.

2.3. Моментом повного і безумовного прийняття «Покупцем» пропозиції «Продавця» (акцептом) укладання електронного Договору купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на інтернет-сайті «Продавця».

3. Предмет договору

3.1. Відповідно до даної оферти Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товару в інтернет-магазині https://glushilka.com/ і в тому числі:

 • добровільний вибір Товару Покупцем в інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення замовлення Покупцем;
 • оплата замовлення Покупцем, оформленого в інтернет-магазині Продавця;
 • обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору;

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Замовлення приймаються через сайт https://glushilka.com/ у робочий час Продавця.

4.2. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і який є в наявності.

4.3. Кожна позиція може бути представлена ​​у замовленні в будь-якій кількості.

4.4. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.5. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.

5.2. Ціни на весь товар, зазначені на сайті є чинними на момент здійснення замовлення.

5.3. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення, до того моменту поки він не оплачений.

6. Умови доставки замовлення

6.1. При оформленні замовлення, Покупець повинен чітко вказати вимоги по його доставці. Одне замовлення може бути оформлене на одну дату, час і адресу.

6.2. Доставка товару, придбаного в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

7. Права та обов’язки сторін

7.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно здійснити оплату і отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в інтернет-магазині;
 • отримати інформацію про товар;
 • вимагати від Продавця виконання умов данного Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальність за:

  • за затримку і перебої в наданні Послуг (доставці товару, виконання замовлень), які відбуваються з причин, що  знаходяться поза сферою його контролю;
  • зміни виробником зовнішнього вигляду товару;
  • за зміст і відповідність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
  • за найменшу невідповідність колірної гами товару, в разі якщо відміність від оригіналу викликана різною передачею кольору моніторів / екранів персональної техніки окремих моделей;
  • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
  • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів (IP, MAC-адреси, логін і пароль) третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

8.4. У разі настання непередбачених ситуацій, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під непередбаченою ситуацією для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Продавець (Інтернет-магазин) залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови його попередньої публікації на сайті https://glushilka.com/.

9.2. Інтернет – магазин створений для організації дистанційного способу продажу товару через Інтернет;

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, акцепті (оформлення замовлення і подальша оплата товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання і використання персональних даних згідно із ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Згідно ст.11 Закону України «Про електронну комерцію», фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов.

9.6. Для Покупця використання Інтернет-магазину для перегляду товару, а також оформлення замовлення є безкоштовним.

9.7. Вся надана Покупцем інформація є строго конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно для обробки і доставки замовлення, а також для взаєморозрахунків.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється відповідно до законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. Під час повернення товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. Даний Договір може бути розірваний раніше закінчення терміну дії, якщо розірвання відбувається за обопільною згодою до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.